Säädökset

Auttamisvelvollisuutta määrittelevät säädökset:

Tieliikennelaki: (57§, 58§, 60§, 61§ ja 101§)

Yleinen auttamisvelvollisuus: jokainen ajoneuvon kuljettaja on velvollinen kuljettamaan uhrin hoitoon tai avustamaan kuljetuksen järjestämisessä.

Onnettomuuteen osallisen auttamisvelvollisuus: liikenneonnettomuuteen osalliseksi joutuneen on heti pysähdyttävä ja kykyjensä mukaan autettava vahingoittuneita.

Onnettomuusajoneuvon siirtäminen, onnettomuusjälkien säilyttäminen: Poliisin luvatta ei saa muuttaa olosuhteita, joilla on merkitystä onnettomuuden selvittämiseksi. Tielle asetetun varoituskolmion luvaton poistaminen tai siirtäminen on kieletty.

Liikennepako on rangaistava teko: paosta voidaan tuomita sakkoja tai vankeutta.

Rikoslaki 21:13:

Pelastustoimen laiminlyönti on rangaistava teko: tuomitaan sakkoa tai vankeutta.

Palo- ja pelastuslaki 31§ 2. ja 3.mom:

Velvollisuus osallistua pelastustoimintaan: onnettomuuspaikalla tai sen läheisyydessä oleva työkykyinen henkilö on velvollinen viranomaisten määräyksestä osallistumaan pelastustoimintaan.