Kiireellisyysjärjestys

I Heti hoitoon kuljetettavat:

  • Hengitysvaikeuksista kärsivät potilaat
  • Potilaat, joilla on runsas ulkoinen verenvuoto
  • Sokkipotilaat

II Kiireellisesti kuljetettavat:

  • Tajuttomat, joilla ei ole hengitysvaikeuksia
  • Muut vaikeasti loukkaantuneet

III Ei kiireellisen hoidon tarvetta:

  • Lievästi loukkaantuneet
  • Selkä- tai kaularankamurtuman saaneet, kunnollinen tukeminen kuljetuksen ajaksi on tärkeintä