Jatkotoimenpiteet

Jatkotoimenpiteet

  • Tutki potilas
  • Tutki potilas onnettomuuspaikalla vaatteita riisumatta
  • Älä käytä tutkimiseen liikaa aikaa
  • Jos vammoja löytyy, aloita vakavimmasta
  • Tutkiessasi tunnustele koko vartaloa
  • Pyydä potilasta liikuttamaan raajojaan
  • Keskustele koko ajan potilaan kanssa ja kerro mitä teet

Anna tarvittava muu ensiapu

Sido haavat, tue murtumat, jäähdytä palovammat,
rauhoita, pidä potilas lämpimänä, tarkkaile muutoksia
voinnissa ja järjestä kuljetus.

HUOM! Henkeä pelastava ensiapu on aina tärkein
ja kiireellisin muuhun ensiapuun nähden!