Ensiapu     Onnettomuuspaikalla     Säädökset
ONNETTOMUUSPAIKALLA:

 • JATKOTOIMENPITEET
 • KIIREELLISYYSJÄRJESTYS
 • KULJETUSASENNOT
 • HENKINEN TUKI

 • Kiireellisyysjärjestys

    I   Heti hoitoon kuljetettavat:

  1. Hengitysvaikeuksista kärsivät potilaat
    
  2. Potilaat, joilla on runsas ulkoinen verenvuoto
    
  3. Sokkipotilaat

   II  Kiireellisesti kuljetettavat:

  1. Tajuttomat, joilla ei ole hengitysvaikeuksia
    
  2. Muut vaikeasti loukkaantuneet

  III Ei kiireellisen hoidon tarvetta:

  1. Lievästi loukkaantuneet
    
  2. Selkä- tai kaularankamurtuman saaneet, kunnollinen tukeminen kuljetuksen ajaksi on tärkeintä
  Tästä sivun alkuun